Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych: Joanna Saj-Żukowska
e-mail: IOD.dbfotargowek@eduwarszawa.pl
Z-ca Inspektora Ochrony Danych: Nadia Snopek
e-mail: IOD1.dbfotargowek@eduwarszawa.pl