Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana

Dyrektor Szkoły:

mgr Małgorzata Okuń

 

Wicedyrektorzy:

mgr Mirosława Dąbrowska

mgr Magdalena Wereszczyńska-Ścibior