Regulamin biblioteki

  1. Biblioteka jest czynna codziennie od godz. 9.00 do 15.00. (pn., wt., czw., pt. – wypożyczenia od godz. 9.30.-14.00.; środa – dzień bez wypożyczeń).
  2. Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice  i pracownicy szkoły.
  3. Z biblioteki można wypożyczyć jednorazowo 2 książki na okres dwóch tygodni (większą ilość należy uzgodnić z nauczycielem bibliotekarzem).
  4. Książki, wypożyczonej na swoje nazwisko, nie można przekazywać innym osobom.
  5. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
  6. Ze zbiorów czytelni uczeń korzysta na miejscu.
  7. W uzasadnionym przypadku bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
  8. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich bibliotekarza.
  9. Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. O ile odkupienie takiego samego tytułu jest niemożliwe, uczeń powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.
  10. Wypożyczone książki należy szanować, przy czytaniu stosować zakładki, a z księgozbiorem i wyposażeniem biblioteki obchodzić się starannie.

 W BIBLIOTECE OBOWIĄZUJE CISZA, ŁAD I PORZĄDEK,  NIE WOLNO WNOSIĆ JEDZENIA I NAPOJÓW.

 

Biblioteka czynna:

9:00 – 15:00

Wypożyczenia:

9:30 – 14:30

Środa:

Dzień bez wypożyczeń