Doradztwo zawodowe

  • Prezentacja: „Rodzic jako doradca swojego dziecka”
  • Koordynatorem szkolnym ds. doradztwa zawodowego jest Pani Mariola Błaszczyk – pedagog szkolny.               
  • Dzielnicowy koordynator ds. doradztwa zawodowego przyjmuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 13 ul. Odrowąża 75.
  • Scholaris-DIAPREZAMUS – pakiet diagnostyczno-metodyczny wspierający proces orientacji zawodowej dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa)
  • https://www.talentdays.pl/  – największe targi pracy i praktyk 17.III.2020 r. PGE NARODOWY
  • http://nocwinstytucielotnictwa.pl/ – Impreza objęta honorowym Patronatem Prezydenta RP

Schemat Systemu Edukacji w Polsce 2017 r.