Świetlica

Śwtetlica „Wesołego Świetliczaka”

Świetlica w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 w Warszawie grupy klas : I – II  i klas: III – VI.

Dzieci z klas I  przebywają w jednym oddziale świetlicowym –
opiekują się nimi Panie:
p. Grażyna Papużyńska,
p. Anna Piskorz,
p. Justyna Jawiarczyk Maciak,

p. Beata Kleszczyńska.

Uczniowie klas II -VI przebywają w drugim oddziale świetlicowym pod opieką:
p. Alina Puszkarska,
p. Wioleta Łuba-Boczek,
p. Elżbieta Szmigielska,
p. Monika Tytko,
p. Dawid Strzelecki,
p. Bogusław Wasiluk.

 

Kierownikiem świetlicy jest  p. Bożena Pacek

Zapraszamy na rozmowy w dniach:
Poniedziałek 14:00-16:00
Środa            14:00-16:00
W każdej sprawie można kontaktować się z kierownikiem wychowawcami świetlicy poprzez Librus

Naszym priorytetem jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, jak również stworzenie miłej, przyjaznej atmosfery do odpoczynku, pracy i wspólnej zabawy.

Poprzez udział w różnorodnych zajęciach, konkursach i imprezach odbywających się na terenie świetlicy lub szkoły i również poza nią, dzieci mają możliwość ciekawego spędzania czasu, rozwijania swoich zdolności i zainteresowań, a także zdobycia wiedzy o otaczającym świecie. Pomagamy uczniom w doskonaleniu umiejętności czytania, pisania, liczenia oraz odrabianiu pracy domowej.

          Świetlica czynna jest w godzinach 6:30 – 17:30

Zawsze kierujemy się dobrem Dziecka!

RAMOWY PLAN DNIA

6.30 – 8.30 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach 
                    zainteresowań, gry stolikowe.
8.30 – 9.30 Gimnastyka poranna, zabawy ruchowe w sali. Spożywanie
                    drugiego śniadania.
9.30 – 11.30 Zajęcia proponowane przez nauczyciela: plastyczne,
                      umuzykalniające, ruchowe,czytelnicze.
                      zajęcia czytelnicze w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
                      Zajęcia ruchowe w sali lub na boisku szkolnym
11.30 – 14.00 Czynności higieniczne – przygotowanie do obiadu. Obiad. 
                         Odpoczynek po obiedzie.
13.30 – 15.30 Zajęcia zorganizowane z całą grupą, rozwijanie twórczej
                         aktywności, zajęcia relaksacyjne. Zabawy ruchowe w sali lub
                         na świeżym powietrzu.
15.30 – 16.30 Pomoc w odrabianiu pracy domowej. Ciche zajęcia przy
                         stolikach, gry, układanki.
16.30 – 17.30 Zabawy dowolne. Porządkowanie sali po zabawie.
                         Rozchodzenie się dzieci.

 

PLAN ZAJĘĆ ŚWIETLICY

Poniedziałek :

Kraje Europy i świata.

Mini eksperymenty – ciekawostki.

Wtorek:

Zdrowy tryb życia.

W świecie bajek i baśni.

Środa :

Świat zwierząt.

Podróże po Polsce.

Czwartek:

Żyj zdrowo, jedz kolorowo.

Warszawa- stolica Polski.

Piątek :

Wesoły piątek: rebusy, krzyżówki, zagadki.

Zumba dla dzieci.

 

Zasady rekrutacji uczniów do świetlicy

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 

Rok szkolny 2022/2023

             W nowym roku szkolnym świetlica obejmie opieką dzieci z klas I-VIII, których rodzice zgłoszą potrzebę opieki pozalekcyjnej na terenie szkoły.

          Zapisy dzieci będą się odbywały od 10 czerwca do 10 września. Dzieci przyjmujemy na podstawie Kart zgłoszenia, które znajdują się od 10 czerwca u wychowawców świetlicy oraz są do pobrania na stronie internetowej  szkoły. 

        W przypadku zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego  rzeczywistej potrzeby korzystania z opieki świetlicowej w innym terminie niż wymieniony powyżej, wychowawcy są zobowiązani do wydania Karty i przyjęcia ucznia do świetlicy.

         Karty zgłoszenia wypełniają rodzice/opiekunowie prawni, podając konieczne informacje, niezbędne do zapewnienia dziecku opieki i bezpieczeństwa podczas jego przebywania w świetlicy. Niezwykle ważne jest dokładne wypisanie osób upoważnionych do odbioru dziecka, z zachowaniem ochrony danych osobowych.

        Wszelkie wnioski, uwagi oraz pytania dotyczące przyjęcia ucznia do świetlicy należy zgłaszać do kierownika lub wychowawcy.

         Informacje na temat funkcjonowania świetlicy znajdują się w Regulaminie Świetlicy  na stronie internetowej szkoły.

                                                                                                       Kierownik świetlicy

 Regulamin Świetlicy

 1. W świetlicy bawimy się, odpoczywamy, pracujemy.

 2. Do sali wchodzimy cicho, mówimy „Dzień dobry” i zgłaszamy swoją obecność wychowawczyni.
 3. Tornister lub plecak kładziemy na półce.
 4. Bawimy się bezpiecznie: nie biegamy, nie krzyczymy.
 5. Każdą sytuację konfliktową zgłaszamy wychowawczyni.
 6. Jeżeli Pani mówi do nas, to słuchamy nie przerywając.
 7. W rozmowie z kolegą (koleżanką) stosujemy zasadę: jeden mówi, drugi słucha.
 8. Jeśli kolega (koleżanka) nie jest blisko nas, nie krzyczymy lecz podchodzimy do niego i dopiero mówimy.
 9. Każde wyjście z sali zgłaszamy wychowawczyni.
 10. Bawiąc się, rozmawiamy ściszonym głosem, żeby nie przeszkadzać innym.
 11. Odzywamy się do siebie z szacunkiem: do kolegi mówimy po imieniu i nie obrażamy go.
 12. W stołówce szkolnej zachowujemy szczególną ostrożność, a posiłek spożywamy w ciszy.
 13. Jesteśmy życzliwi dla siebie: pomagamy sobie wzajemnie i bawimy się zgodnie.
 14. Za bardzo dobre zachowanie w świetlicy można otrzymać pochwałę, a na koniec roku nagrodę.
 15. W przypadku nie stosowania się do Regulaminu Świetlicy (szczególnie w przypadku zachowań agresywnych, niebezpiecznych dla zdrowia własnego i innych dzieci, samowolnego opuszczania sali) zostanie poin