Misja

Jesteśmy Szkołą Podstawową z oddziałami integracyjnymi znajdującą się w Warszawie przy ulicy św. Hieronima 2. Szkoła nosi imię poety Artura Oppmana. Uczniami szkoły są dzieci z najbliższego środowiska. W ramach integracji jesteśmy otwarci na potrzeby uczniów spoza rejonu. Chcemy stworzyć przyjazną szkołę, w której każdy będzie mógł realizować się na miarę własnych potrzeb i możliwości. Nasz cel osiągniemy współpracując ze wszystkimi środowiskami nad zapewnieniem jak najlepszych warunków rozwoju uczniów i nauczycieli. Chcemy, aby nasi absolwenci wyróżniali się kulturą osobistą, szacunkiem i tolerancją dla każdego człowieka. Najważniejszymi dla nas wartościami są także: patriotyzm, uczciwość i odpowiedzialność. Rozbudzamy w naszych uczniach ciekawość otaczającego świata, uczymy ich współdziałania. Nasz zespół wyróżnia atmosfera twórczej współpracy, otwarcia na nowe doświadczenia oraz dobrze przygotowana kadra pedagogiczna.