Nauczyciele

Lista nauczycieli
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275
w roku szkolnym 2022/2023

Oddziały przedszkolne

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:
Magdalena Wereszczyńska-Ścibior
Katarzyna Kochańska-Patej
Beata Winokurow
Marta Skwira
Beata Grochowska
Magdalena Kaczanowska

Nauczyciele języka obcego:
Beata Falkowska

Nauczyciele zajęć dodatkowych:
Ewa Kamińska
Inga Wróblewska

Edukacja wczesnoszkolna

Grażyna Wiśniewska
Inga Wróblewska
Monika Morawska
Katarzyna Sajdek
Małgorzata Jakubiak-Kucińska
Elżbieta Wójcik

Język polski

Aleksandra Budkowska
Marta Kozakiewicz
Dorota Michniewicz-Para
Marcin Świderski

Język angielski

Mirosława Dąbrowska – wicedyrektor
Beata Falkowska
Agnieszka Jarska
Renata Misztal
Arkadiusz Pol

Język niemiecki

Małgorzata Nowakowska

Język hiszpański 

Joanna Rosłońska

Historia

Beata Nitkowska
Łukasz Jabłoński

Religi

Anna Karpińska
Monika Siatkowska

Etyka

Agnieszka Buława

Matematyka

Magdalena Łuczaj
Sandra Kołodziejska
Sylwia Patralska
Anna Sowa

Przyroda

Ewa Strzelecka
Iwona Piekut

Biologia

Ewa Strzelecka
Iwona Piekut
Arkadiusz Pol

 Fizyka

Renata Sztyrak

Chemia

Anna Anysz

Geografia

Krzysztof Zagdański

Wychowanie fizyczne

Monika Gabryś
Robert Maciak
Dawid Strzelecki
Bogusław Wasiluk
Elżbieta Weinberger

Informatyka

Grzegorz Adaszewski

Technika, plastyka, muzyka

Małgorzata Okuń – dyrektor
Ewa Kamińska
Małgorzata Nowakowska

Doradztwo zawodowe

Dorota Michniewicz-Para

Edukacja dla bezpieczeństwa

Elżbieta Weinberger

Świetlica

Bożena Pacek – kierownik
Grażyna Papużyńska
Wioleta Łuba-Boczek
Alina Puszkarska
Justyna Jawiarczyk-Maciak
Joanna Rosłońska
Monika Tytko

Nauczyciele wspomagający

Anna Sikorska
Anna Paśnikowska
Renata Soliwoda
Maria Jarońska
Karolina Więckowska-Rogala
Anna Świesiulska-Wolak
Natalia Kucińska
Anna Mieńko
Sylwia Skierczyńska
Anna Jasińska
Wojciech Pawlak
Urszula Wyganowska
Magdalena Zakonek

Specjaliści szkolni

Mariola Błaszczyk – pedagog
Maria Jarońska – pedagog socjoterapeuta
Natalia Kucińska– psycholog
Małgorzata Gruszczyńska – terapeuta pedagogiczny
Martyna Piskorz – terapeuta SI
Marta Skwira – terapeuta SI

Nauczyciel bibliotekarz

Agnieszka Buława