Wyprawki przedszkolne i ramowe rozkłady dnia


 


 

Grupa Małych Dzieci Postać Z Kreskówki Na Białym Tle

Źródło "http://www.freepik.com" Designed by brgfx / Freepik

 

Oddziały przedszkolne czynne są w godzinach 7:00 - 17:30

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - TRZYLATKI

Wyprawka trzylatka

Artykuły do zajęć:

 • blok techniczny A4 z białymi kartkami
 • blok techniczny A4 z kolorowymi kartkami
 • teczka papierowa  na gumkę
 • kredki BAMBINO – grube ołówkowe
 • klej w sztyfcie
 • plastelina
 • papier ksero - biały (jedna ryza na pół roku)

Artykuły higieniczne:

 • chusteczki higieniczne "wyciągane"
 • chusteczki nawilżane
 • mały ręczniczek 30 x 30, 30 x 20

Inne:

 • kapcie - na podeszwie antypoślizgowej, wygodne i łatwe do wkładania (podpisane)
 • ubranie na zmianę trzymane w worku w szatni (odpowiednie do pory roku): koszulka, bluzka, spodnie/spódniczka, skarpety/rajstopy, majteczki, torebka na zabrudzone, mokre rzeczy
 • piżama wciągana (nie na guziki), podpisana góra i dół
 • pościel - cienka kołdra/koc w poszewce nie większa niż 160 x 200, mała poduszeczka
 • ulubiona zabawka - najlepiej maskotka, która pomoże w trudnych chwilach

 

Ramowy rozkład dnia trzylatka


Godzina


Działanie

7:00-8:30

Przychodzenie dzieci do przedszkola. Zabawy swobodne w kącikach tematycznych według zainteresowań i inwencji dzieci z wykorzystaniem puzzli, gier i układanek logicznych. Stwarzanie warunków sprzyjających do  wspólnej i zgodnej zabawy. Zachęcanie do podejmowania przez dzieci zabaw tematycznych, konstrukcyjno-technicznych oraz badawczych. Praca indywidualna z dzieckiem i w małych zespołach w zakresie wspomagania rozwoju dziecka. Rozmowy indywidualne z wychowankami. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci. Zabawy ruchowe przy muzyce oraz ze śpiewem.

8:30-9:00

Czynności organizacyjne, samoobsługowe i higieniczne przygotowujące do śniadania. Kształtowanie nawyków higienicznych.

9:00-9:30

ŚNIADANIE - kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków. Zachowanie porządku wokół siebie. Uświadamianie dzieciom potrzeby zdrowego odżywiania się. Czynności higieniczne po śniadaniu.

9:30-11:30

Zintegrowana działalność edukacyjno-wychowawcza w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Zajęcia planowane i organizowane przez nauczyciela wspierające wielokierunkową aktywność dziecka, która sprzyja nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju. Zabawy i zajęcia ruchowe, umuzykalniające, plastyczne, techniczne i konstrukcyjne oraz zajęcia i zabawy z dominacją działalności umysłowej. Przygotowanie do wyjścia i pobyt na świeżym powietrzu, w tym gry i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela oraz zabawy inspirowane przez dzieci.

11:30-12:00

Przygotowanie do obiadu. Kształtowanie i doskonalenie czynności samoobsługowych. Kształtowanie nawyków higienicznych.

12:00-12:30

OBIAD - kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami. Czynności higieniczne po obiedzie.

12:30-14:30

Odpoczynek (leżakowanie) połączony ze słuchaniem bajek, opowiadań, muzyki relaksacyjnej.

14:30-15:00

Czynności samoobsługowe, higieniczne i organizacyjne przed podwieczorkiem.

15:00-15:30

PODWIECZOREK – kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego,  samodzielnego spożywania posiłków czynności higieniczne po podwieczorku.

15:30-16:30

Gry i zabawy rozwijające zainteresowania dzieci i ich indywidualne potrzeby, przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek. Praca indywidualna z dzieckiem. Pobyt na świeżym powietrzu. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie oraz sytuacjach zadaniowych. Zabawy ruchowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, taneczne i inne w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i mającym trudności. Utrwalanie zdobytych wiadomości.

16:30-17:30

Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań,  prace porządkowe w sali, zabawy swobodne. Praca indywidualna w zakresie wspomagania rozwoju dziecka. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNESZEŚCIOLATKI

Wyprawka sześciolatka

 • kredki grube bambino 12 szt.,
 • ołówek gruby,
 • klej 5 szt.,
 • blok rysunkowy kolorowy 2 szt.,
 • nożyczki,
 • kostium gimnastyczny z małym kocykiem w materiałowym worku (podpisany),
 • chusteczki higieniczne w pudełku 5 szt.,
 • 10 sztuk koszulek (na dokumenty),
 • ryza papieru xero.
 • obuwie na zmianę na jasnej podeszwie

Box: „Strefa przedszkolaka” poziom B+ Wyd. MAC Edukacja

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci sześcioletnich

Godzina

Działanie

7.00-8:30

Przychodzenie dzieci do oddziału przedszkolnego. Zabawy swobodne w kącikach tematycznych według zainteresowań i inwencji dzieci, przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie. Zachęcanie do podejmowania przez dzieci zabaw tematycznych, konstrukcyjno-technicznych, badawczych. Praca indywidualna z dzieckiem lub z dziećmi w małych zespołach. Rozmowy indywidualne z dziećmi. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. Praca indywidualna w zakresie wspomagania rozwoju dziecka.

8:30-9:00

Czynności organizacyjne, gimnastyka poranna, zabawa ze śpiewem, czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne przygotowujące do śniadania. Kształtowanie nawyków higienicznych.

9:00-9:30

Śniadanie – kształtowanie nawyków estetycznego i samodzielnego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania się przy stole. Rozwijanie oraz  doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami. Czynności higieniczne po śniadaniu. Zachowanie porządku wokół siebie. Uświadamianie dzieciom potrzeby zdrowego odżywiania się.

9:30-11:45

Zajęcia edukacyjno-wychowawcze w sali i na powietrzu według programu wychowania przedszkolnego oraz planów miesięcznych. Zajęcia planowane i organizowane przez nauczyciela wspierające wielokierunkową aktywność dziecka, która sprzyja nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju. Zabawy i zajęcia ruchowe, umuzykalniające, plastyczne, techniczne i konstrukcyjne oraz zajęcia i zabawy z dominacją działalności umysłowej. Zabawy w języku nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery i zabawy na świeżym powietrzu, prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

11:45-12:00

Czynności porządkowe, samoobsługowe i higieniczne przed obiadem. Kształtowanie nawyków higienicznych.

12:00-12:30

Obiad -  kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego,  samodzielnego spożywania posiłków. Uświadamianie dzieciom potrzeby zdrowego odżywiania się. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami. Czynności higieniczne po obiedzie.

12:30-13:00

Odpoczynek połączony ze słuchaniem muzyki relaksacyjnej, audycji dla dzieci i czytanych książek.

13:00-14:45

Zabawa dowolna lub  kierowana w przestrzeni przedszkolnej. Gry i zabawy ruchowe, muzyczne, badawcze, plastyczne, teatralne, zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Doskonalenie i utrwalenie poznanych wiadomości i umiejętności. Zajęcia dodatkowe (w tym religia na wniosek rodziców). Pobyt na świeżym powietrzu. Zajęcia kierowane ruchowe, artystyczne, integracyjne w sali lub na powietrzu.

14:45-15:00

Czynności samoobsługowe, porządkowe i higieniczne . Przygotowanie do podwieczorku.

15:00-15:30

Podwieczorek - kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków. Uświadamianie dzieciom potrzeby zdrowego odżywiania się. Czynności higieniczne po podwieczorku.

15:30-16:30

Zabawy ruchowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, taneczne i inne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i z dzieckiem mającym trudności. Utrwalanie zdobytych wiadomości. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

16:30-17:30

Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, prace porządkowe w sali, praca indywidualna w zakresie wspomagania dziecka.  Rozchodzenie się dzieci.